Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more

http://kolorowe-kuchnie.pl/nowe-meble-modulowe-czy-na-wymiar/ http://jadalive.org/lasery-kosmetyczne-i-medyczne-w-sluzbie-piekna/ musicfm.org