Ciekawe

Szkolenia CIT

Istotny wpływ na zmniejszenie obciążeń podatkowych firm na rzecz US ma znajomość ordynacji podatkowej i przepisów prawnych. Dyrektorzy finansowi i osoby prowadzące księgowość powinny umieć także interpretować te przepisy. Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” pozwala wykorzystywać przepisy na rzecz podatnika.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy (PIT) płacą w Polsce nie tylko pracownicy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale także podmioty posiadające osobowość prawną (CIT). Dotyczy to spółek handlowych, spółek kapitałowych i innych form organizacyjnych zarejestrowanych w sądach. Sposób nabycia osobowości prawnej nie ma znaczenia.
Oczywiście istnieje wiele zwolnień wynikających z przedmiotu prowadzonej działalności i charakteru podmiotu, który ją prowadzi. Podatku CIT nie płaci np. NBP, Skarb Państwa, ZUS, organizacje religijne czy gminy od dochodów własnych.

Szkolenia CIT

W celu ułatwienia poruszania się po zawiłościach systemu podatkowego wiele firm organizuje specjalistyczne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie firm z urzędami skarbowymi. Mogą one mieć charakter kompleksowy dla osób zaczynających pracę w księgowości lub tematyczny dla tych, którzy swoją wiedzę chcą tylko aktualizować.
Szkolenia kompleksowe trwają dłużej i obejmują szeroką tematykę dotyczącą różnych form opodatkowania, zasad wyliczania podstawy i obliczania podatku.
Szkolenia tematyczne koncentrują się wybranych zagadnieniach np. CIT, VAT lub PIT. Z reguły trwają kilka godzin i dotyczą zmian w obowiązujących przepisach. Od uczestników wymagają dużej wiedzy w zakresie ogólnych przepisów podatkowych.

Korzyści ze szkoleń CIT

Celem każdego szkolenia jest wyposażenie uczestników w odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, dlatego najskuteczniejsze są kursy prowadzone metodą wykładu i warsztatów.
Wykłady powinny być ilustrowane konkretnymi przykładami, co ułatwia zrozumienie poruszanych zagadnień. Warsztaty to przede wszystkim rozpatrywanie konkretnych przypadków, rozwiązywanie problemów, nauka interpretacji przepisów i postępowania podczas kontroli skarbowej. Umiejętności te nabywa kursant podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych.
Wybierając szkolenie nie można kierować się wyłącznie ceną. Najważniejszym kryterium powinna być kadra prowadząca szkolenia CIT. Na swoich stronach firmy informują nie tylko o zakresie i tematyce szkoleń, ale także o kwalifikacjach i doświadczeniu wykładowców. Należy wybierać te, które prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem.
Artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone przez WLR Training Group

Previous ArticleNext Article
ot.pl netaski.pl zobacz wiecje