Biznes

Prosument: banki będą miały więcej czasu na złożenie wniosków

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków dla banków chcących wziąć udział w programie Prosument. Dowiedz się, co się zmieniło.

Nowe terminy dla banków

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylił się do stanowiska banków i wydłużył termin składania wniosków w ramach programu Prosument do 30 września 2015 roku.
Dofinansowanie udzielane za pośrednictwem banków jest jednym z trzech sposobów na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach programu Prosument. Dwie pozostałe ścieżki funkcjonowania programu to:

  •  dofinansowanie udzielane w ramach działalności jednostek samorządu terytorialnego (oraz, po wprowadzonych niedawno zmianach, także związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst),
  • dofinansowanie otrzymywane za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej uczestniczących w programie.

Cele programu Prosument

Program Prosument, organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma na celu rozwinięcie rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie naszego kraju. W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczki na inwestycje wykorzystujące OZE. Dofinansowanie można otrzymać na:

  • pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne (o mocy cieplnej do 300kWt),
  • układy fotowoltaiczne i mikrogeneracyjne (między innymi mikrobiogazownie) oraz małe elektrownie wiatrowe (o mocy elektrycznej do 40 kWe).
Previous ArticleNext Article
zobacz zobacz https://e-oko.com/ogrzewacz-tarasowy-komfort-w-chlodne-wieczory/