Biznes

Polityka sterowania zapasami magazynowymi

W polityce sterowania zapasami magazynów podstawowym zagadnieniem jest ustalenie jak najbardziej optymalnej partii zakupu.

Szacowanie optymalnej partii zakupu

Oszacowanie optymalnej partii zakupu ma prowadzić do minimalizacji łącznych kosztów, które obejmują: koszty wytwarzania zapasów (zwane również kosztami zakupu bądź zaopatrzenia) oraz antagonistyczne im koszty utrzymania zapasów (spowodowane zamrożeniem kapitału, odsetkami bankowymi, kosztami magazynowania). Konflikt tych kosztów wynika z tego iż pomniejszając jedne (np. tworzenie zapasów przez rzadsze, a więc większe zakupy), mimowolnie zwiększamy drugie (zwiększenie nabywanych partii powoduje większą ilość zapasów), a co za tym idzie zwiększają koszty ich magazynowania.

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie

Zatem żeby usprawnić sterowanie zapasami należy najpierw oszacować te koszty. Rozwiązaniem pozwalającym zneutralizować niekorzystne czynniki występujące w modelu sterowania zapasami, są zapasy bezpieczeństwa tzw. safety stock, nazywane również zapasami rezerwowymi lub buforowymi. By zachować zdolność zaspokajania popytu w czasie upływającym od momentu wystawienia zamówienia do chwili dostawy, w czasie wystawiania zamówienia musi istnieć określony zapas. Poziom tego zapasu ustala się na podstawie prognoz popytu oraz średniego czasu trwania realizacji zamówień. Poziom trzeba powiększyć o rezerwę konieczną do zamortyzowania sygnalizowanych wahań w faktycznym popycie bądź cyklu realizacji zamówień.
Przemieszczanie produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego powiązane jest z koniecznością zatrzymania tych produktów w określonych punktach, na określony czas, w stanie spoczynku, co nazywamy składowaniem. Kiedy składowanie powiązane jest z koniecznością zaangażowania osób do obsługi, stałego wykorzystania adekwatnie wyposażonych pomieszczeń. Można także wskazać, że w rozpatrywanym okresie czasu dane produkty mogły być zupełnie inaczej wykorzystane, stają się one zapasem. Zapasy to zwykle spore ilości surowców, materiałów, elementów zamiennych, produkcji w toku czy też wyrobów gotowych, jakie gromadzone są w dużych ilościach punktów w zasięgu systemu logistycznego. Koszt utrzymania niniejszych zapasów może sięgać 20-40% ich wartości w ciągu roku. Z tego powodu sprawne i precyzyjne zarządzanie zapasami daje firmie określone korzyści ekonomiczne.
Sprawdź rozwiązanie dla twojej firmy: Comarch ERP XL

Previous ArticleNext Article
https://groupe-printco.pl/industrialne-detale-w-twojej-kuchni-elegancja-hokerow-i-nowoczesnych-donic/ https://wadowiceonline.pl/sponsorowane/26531-dlaczego-musimy-miec-ubezpieczenie-samochodu am-project.org