Ciekawe

Mieszkanie dla Młodych. Jakie warunki musi spełniać osoba zainteresowana?

Program Mieszkanie da Młodych kierowany jest do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia i pragną zakupi swoje pierwsze mieszkanie. Pozytywny system finansowania w tym programie pozwala na uzyskanie dopłaty sięgającej nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Zastrzyk finansowy – ale pod pewnymi warunkami

Taki zastrzyk gotówki to niewątpliwe ułatwienie dla osób zastanawiających się, jak sfinansować pierwsze mieszkanie. Aby móc skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest jednak spełnienie precyzyjnie określonych warunków. Jakie to warunki? Czy każdy może ubiegać się o dofinansowanie? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Ograniczenia wiekowe

Najistotniejszym zagadnieniem jest kwestia wieku – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. W przypadku małżeństw ten warunek musi spełniać młodszy małżonek. Wiele osób pyta, czy pary będące w związkach nieformalnych również mogą ubiegać się o dofinansowanie z tego programu. Odpowiedź jest jednak negatywna. W przypadku par tylko jedna osoba może ubiegać się o włączenie do programu. Osoba ta musi spełniać warunek wieku.
I tu jednak istnieje odstępstwo od reguły. Mówi o nim poniższy przepis Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM:
Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.
Bardzo istotna jest informacja o nowelizacji programu – zmiany mówią o tym, iż ograniczenia wiekowe nie dotyczą rodzin posiadających przynajmniej troje dzieci (małoletnich, otrzymujących rentę socjalną lub zasiłek zdrowotny bez względu na wiek).
Niezwykle ważnym aspektem wnioskowania do przystąpienia do programu jest posiadanie własnego wkładu finansowego w kupno mieszkania. Na podstawie jego wielkości, ceny za metr kwadratowy oraz wykorzystując informację o tym, na jak wiele lat ma zostać rozłożony kredyt na mieszkanie obliczana jest maksymalna kwota dofinansowania do mieszkania.

Ograniczenia związane z posiadanymi nieruchomościami

Osoby wnioskujące o dofinansowanie do własnego mieszkania nie mogą być właścicielami czy współwłaścicielami innej nieruchomości (domu lub mieszkania). Dodatkowo składając wniosek o dofinansowanie muszą zapewnić, iż mieszkanie ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i nie będzie wykorzystywane do innych celów.
Czytaj więcej na mieszkaniedlamlodych.pl

Previous ArticleNext Article
zobacz netrza.pl https://beesafe.pl/porady/rodzaj-pojazdu-i-przeznaczenie-co-wpisac/