Ciekawe

Czy sąd musi wymierzyć nawiązkę?

Czym jest nawiązka? Komu się należy? Od kogo można jej dochodzić? Odpowiedzi na te pytania mogą być niezwykle ważne, dla niektórych poszkodowanych. Zwłaszcza dla tych, którym należy się nawiązka. Dlatego warto zacząć udzielanie odpowiedzi od wyjaśnienia tego, czym jest nawiązka.

Co to jest nawiązka?

Najprościej rzecz ujmując, nawiązka jest swego rodzaju środkiem karnym. W wyniku jej zasądzenia, poszkodowany powinien uzyskać od sprawcy, określoną kwotę pieniężną. Nawiązka bardzo często zasądzana jest, jako dodatkowa kara. Czyli sprawca zostaje ukarany karą zasadniczą i do tego zmuszony jest wypłacić poszkodowanemu nawiązkę. Ale nie w każdej sytuacji tak się dzieje.

Kto decyduje o nawiązce?

O nawiązce najczęściej decyduje sąd. Ale warto wiedzieć, że czasem są musi wymierzyć nawiązkę, i wtedy mówimy o tym, że jest ona obligatoryjna. A czasem, może ją wymierzyć, ale nie ma takiego obowiązku. Wtedy mówimy, że nawiązka jest fakultatywna. Może także być ona jedyną karą, jaką zasądzono. Ale może też występować dodatkowo, obok innej kary, lub innego środka o charakterze karnym.

Jeżeli chodzi o przepis, który reguluje nakładanie nawiązki, jest nim art. 47 k.k. Zawarte tutaj informacje wskazują, że są może zasądzić nawiązkę, w przypadku skazania, za przestępstwo umyślne, które doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowi, a nawet do śmierci. Można nałożyć ją także za przestępstwo, które popełniono przeciw środowisku naturalnemu. A także za przestępstwa związane z katastrofami komunikacyjnymi, w przypadku, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, lub znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Kiedy nawiązka jest obowiązkowa?

Nawiązka obowiązkowa, czyli obligatoryjna, wymierzana jest przez sąd w sytuacjach, które określone są przez prawu. Do takich sytuacji należy m.in. skazanie za nielegalny wyrąb drewna. Także w przypadku popełnienia czynu, mającego charakter chuligański, nawiązka jest orzekana obligatoryjnie.

Wysokość nawiązki

Jeżeli chodzi o wysokość nawiązki, to z zasady może ona wynosić maksymalnie sto tysięcy złotych. Jednak także tutaj, znajdziemy prawne odstępstwa od tej kwoty. Takim przypadkiem jest nielegalny wyrąb drewna. Tutaj nawiązka ma wysokość dwukrotnej wartości wyciętego nielegalnie drewna.

Previous ArticleNext Article