Współczesne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Współcześnie pracownicy dużych i średnich firm coraz częściej czują presję na podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Jeszcze do niedawna kolejne kursy i szkolenia mogły być gwarancją wyższej pensji czy też zmiany stanowiska na bardziej odpowiedzialne. Dzisiaj dodatkowe umiejętności traktowane są jako warunek do utrzymania dotychczasowego miejsca pracy. Na szczęście istnieje wiele możliwość związanych z dokształcaniem się. Jednym z ciekawszych są platformy e-learningowe. Co warto o nich wiedzieć? (więcej…)

Read more

Platformy e-learningowe – nowoczesna forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych

W Polsce znane są doskonale placówki kształcenia ustawicznego, przeznaczone dla osób dorosłych. Ich zadaniem jest rozszerzanie kwalifikacji, możliwość przebranżowienia się uczestników konkretnych kursów, jak również możliwość zdobycia istotnych zezwoleń na wykonywanie konkretnych zawodów. (więcej…)

Read more